MÁY LẠNH CARRIER TOSHIBA 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Máy lạnh Carrier

Máy lạnh Carrier

LINH KIỆN MÁY LẠNH CARRIER

Phụ tùng máy nén Stal Alfalaval
Phụ tùng máy nén Stal Alfalaval Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Tấm van máy nén
Tấm van máy nén Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Phốt trục cơ khí máy nén
Phốt trục cơ khí máy nén Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy nén trục khuỷu
Máy nén trục khuỷu Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Bơm dầu máy nén lạnh
Bơm dầu máy nén lạnh Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Carrier Chiller Phụ tùng
Carrier Chiller Phụ tùng Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG TOSHIBA

Máy Lạnh toshiba RAS-H24U2KSG-V
Máy Lạnh toshiba RAS-H24U2KSG-V 17.800.000 đ20.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V
Máy Lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V 14.300.000 đ16.300.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh toshiba RAS-H13U2KSG-V
Máy Lạnh toshiba RAS-H13U2KSG-V 9.800.000 đ11.100.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh toshiba RAS-H10U2KSG-V
Máy Lạnh toshiba RAS-H10U2KSG-V 7.600.000 đ7.990.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H24PKCVG-V
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H24PKCVG-V 21.500.000 đ24.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H18PKCVG-V
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H18PKCVG-V 17.500.000 đ19.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13PKCVG-V
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13PKCVG-V 12.800.000 đ13.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H10PKCVG-V
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H10PKCVG-V 11.000.000 đ11.790.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H10XKCVG-V
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H10XKCVG-V 10.900.000 đ11.290.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13C1KCVG-V
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13C1KCVG-V 10.900.000 đ11.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13HKCVG-V
Máy Lạnh toshiba inverter RAS-H13HKCVG-V 10.900.000 đ11.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H10D1KCVG-V
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS-H10D1KCVG-V 8.700.000 đ8.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS - H10HKCVG-V
Máy Lạnh Toshiba inverter RAS - H10HKCVG-V 8.000.000 đ8.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS-H18J2KCVRG-V
Máy Lạnh Toshiba RAS-H18J2KCVRG-V 22.000.000 đ23.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh toshiba RAS-H13J2KCVRG-V
Máy Lạnh toshiba RAS-H13J2KCVRG-V 16.000.000 đ17.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS-H10J2KCVRG-V
Máy Lạnh Toshiba RAS-H10J2KCVRG-V 14.000.000 đ15.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS - H18G2KCVP-V
Máy Lạnh Toshiba RAS - H18G2KCVP-V 21.500.000 đ25.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS - H13G2KCVP-V
Máy Lạnh Toshiba RAS - H13G2KCVP-V 17.800.000 đ20.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Toshiba RAS-H10G2KCVP-V
Máy Lạnh Toshiba RAS-H10G2KCVP-V 15.800.000 đ18.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CARRIER

Tủ đứng Carrier 53SD6C 5.5hp
Tủ đứng Carrier 53SD6C 5.5hp 53.000.000 đ68.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHỔNG KHÍ CARRIER

AXIS™ 45K ( QUIET SERIES FAN POWERED TERMINAL )
AXIS™ 45K ( QUIET SERIES FAN POWERED TERMINAL ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™ 45J ( SERIES FAN-POWERED TERMINAL )
AXIS™ 45J ( SERIES FAN-POWERED TERMINAL ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
MODULINE® 37HS ( SYSTEM-POWERED AIR TERMINAL)
MODULINE® 37HS ( SYSTEM-POWERED AIR TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™ 35L ( DUAL-DUCT VAV TERMINAL)
AXIS™ 35L ( DUAL-DUCT VAV TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™ 35K( SINGLE-DUCT VAV BYPASS TERMINAL)
AXIS™ 35K( SINGLE-DUCT VAV BYPASS TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™ 35J ( SINGLE-DUCT RETROFIT TERMINAL)
AXIS™ 35J ( SINGLE-DUCT RETROFIT TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AXIS™ 35E ( SINGLE-DUCT TERMINAL)
AXIS™ 35E ( SINGLE-DUCT TERMINAL) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AERO® 39S ( INDOOR AND OUTDOOR SMALL AIR HANDLER)
AERO® 39S ( INDOOR AND OUTDOOR SMALL AIR HANDLER) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
AERO® 39L INDOOR AIR Handler DỌC VÀ NGANG
AERO® 39L INDOOR AIR Handler DỌC VÀ NGANG Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
XỬ LÝ KHÔNG KHÍ TÙY CHỈNH CHIA ĐÔI 39CC
XỬ LÝ KHÔNG KHÍ TÙY CHỈNH CHIA ĐÔI 39CC Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

VRF TOSHIBA

TOSHIBA CARRIER VRF( FLOOR CONSOLE - RECESSED MMLB)
TOSHIBA CARRIER VRF( FLOOR CONSOLE - RECESSED MMLB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( VERTICAL AHU 40TCQ)
TOSHIBA CARRIER VRF ( VERTICAL AHU 40TCQ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( COMPACT 4-WAY CASSETTE MMUM )
TOSHIBA CARRIER VRF ( COMPACT 4-WAY CASSETTE MMUM ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( 4-WAY CASSETTE MMU2 )
TOSHIBA CARRIER VRF ( 4-WAY CASSETTE MMU2 ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH WALL MMK3)
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH WALL MMK3) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( SLIM DUCT MMDP)
TOSHIBA CARRIER VRF ( SLIM DUCT MMDP) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( CONCEALED DUCT MMDB)
TOSHIBA CARRIER VRF ( CONCEALED DUCT MMDB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH STATIC DUCT MMD4)
TOSHIBA CARRIER VRF ( HIGH STATIC DUCT MMD4) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( UNDERCEILING MMC1)
TOSHIBA CARRIER VRF ( UNDERCEILING MMC1) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ROOFTOP UNIT 40QQ
TOSHIBA CARRIER VRF ROOFTOP UNIT 40QQ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA VRF ( HEAT RECOVERY MMYF)
TOSHIBA VRF ( HEAT RECOVERY MMYF) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT PUMP MMYH )
TOSHIBA CARRIER VRF ( HEAT PUMP MMYH ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
 TOSHIBA CARRIER VRF (SINGLE-PHASE HEAT PUMP MCY7)
TOSHIBA CARRIER VRF (SINGLE-PHASE HEAT PUMP MCY7) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

CHILLER CARRIER

CHILLER CARRIER 06E
CHILLER CARRIER 06E Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 06D
CHILLER CARRIER 06D Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 05HY
CHILLER CARRIER 05HY Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 05FY
CHILLER CARRIER 05FY Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16NK
CHILLER CARRIER 16NK Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16LJ
CHILLER CARRIER 16LJ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 16TJ
CHILLER CARRIER 16TJ Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 17DA ( AQUAEDGE® 17DA)
CHILLER CARRIER 17DA ( AQUAEDGE® 17DA) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 19DV ( AQUAEDGE® 19DV )
CHILLER CARRIER 19DV ( AQUAEDGE® 19DV ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30MP ( AQUASNAP® 30MP )
CHILLER CARRIER 30MP ( AQUASNAP® 30MP ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30XW ( AQUAFORCE® 30XW )
CHILLER CARRIER 30XW ( AQUAFORCE® 30XW ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30HX ( AQUAFORCE® 30HX )
CHILLER CARRIER 30HX ( AQUAFORCE® 30HX ) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 23XRV ( AQUAEDGE® 23XRV)
CHILLER CARRIER 23XRV ( AQUAEDGE® 23XRV) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 19XR ( AQUAEDGE® 19XR)
CHILLER CARRIER 19XR ( AQUAEDGE® 19XR) Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER CARRIER 30XV (AQUAFORCE® 30XV)
CHILLER CARRIER 30XV (AQUAFORCE® 30XV) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30XA ( AQUAFORCE® 30XA)
CHILLER CARRIER 30XA ( AQUAFORCE® 30XA) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30RB (AQUASNAP® 30RB)
CHILLER CARRIER 30RB (AQUASNAP® 30RB) Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
CHILLER CARRIER 30RAP
CHILLER CARRIER 30RAP Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH ÁP TRẦN CARRIER

Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ030/38VTA030 40.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ050/38VTA050 44.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018-2HP
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ20/38CSR018-2HP 18.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060
Máy Lạnh Áp Trần Carrier 42XQ060/38VTA060 47.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY MÁY LẠNH ÂM TRẦN ( CASSETTE ) CARRIER

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG CARRIER

Máy lạnh Carrier inverter 1hp 38/42CVUR010
Máy lạnh Carrier inverter 1hp 38/42CVUR010 9.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 2hp 38/42CER018
Máy lạnh Carrier 2hp 38/42CER018 13.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 1.5hp 38/42CER013
Máy lạnh Carrier 1.5hp 38/42CER013 9.600.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy lạnh Carrier 1hp 38/42CER010
Máy lạnh Carrier 1hp 38/42CER010 7.800.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Facebook Chat
zalo